Chính sách

CHÍNH SÁCH LƯU KHO
#

CHÍNH SÁCH LƯU KHO

"Lưu kho hàng hóa" là chính sách dành cho tất cả khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của 1688 ...

QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG TẠI VANCHUYENNHT.COM
#

QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG TẠI VANCHUYENNHT.COM

VANCHUYENNHT.COMluôn hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề khiếu nại do lỗi nhà cung cấp gây ra, đàm phán về mức bồi ...

Chính sách giao hàng nội địa Việt Nam
#

Chính sách giao hàng nội địa Việt Nam

Tường Lâm vận chuyển hàng từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội và kho Hồ Chí Minh, khách hàng nhận hàng tại kho của chúng ...

DANH MỤC HÀNG CẤM
#

DANH MỤC HÀNG CẤM

Dựa trên luật pháp ban hàng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vinh Gia Logistics không nhận order cũng như ...