CHÍNH SÁCH LƯU KHO

QUY ĐỊNH LƯU KHO HÀNG HOÁ

1. THỜI GIAN LƯU KHO VÀ CHI PHÍ LƯU KHO.

- Sau khi hàng về tới kho VN, chúng tôi sẽ gửi mail thông báo cho quý khách và cập nhật trạng thái hàng hoá, kể từ thời điểm này hàng hoá được tính là đã về kho Việt Nam.
- Thời gian lưu kho hàng hoá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày thứ 11 trở đi, phí lưu kho là 2.000VNĐ/kiện hàng (hoặc Kg)/ngày.

2. THANH LÝ HÀNG HOÁ.
- Hàng hóa lưu kho quá 30 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho, NHT sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).

Lưu ý:
–  Trường hợp Khách hàng đã có đủ điều kiện lấy hàng nhưng chưa lấy mà ký gửi hàng tại Kho, NHT vẫn thu phí lưu kho nhưng thời gian lưu kho không quá 30 ngày theo quy định chung.
– Trường hợp Khách hàng có yêu cầu giao và đủ điều kiện để lấy hàng nhưng thời gian yêu cầu giao gần chạm mốc thời gian tính lưu kho, NHT sẽ sắp xếp giao hàng theo “Chính sách Giao hàng cho khách hàng” và không tính phí lưu kho đối với các kiện hàng này.
– Cân nặng tính phí lưu kho là cân nặng tính phí của kiện hàng giao cho khách hàng (kiện thường hoặc kiện gỗ).