Hướng dẫn

Cách đăng kí tài khoản
#

Cách đăng kí tài khoản

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của VANCHUYENNHT.COM, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng tôi

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN VÀ LÊN ĐƠN HÀNG BẰNG CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG VANCHUYENNHT.COM
#

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN VÀ LÊN ĐƠN HÀNG BẰNG CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG VANCHUYENNHT.COM

Thông qua sự hỗ trợ của công cụ đặt hàng, khách hàng có thể dễ dàng trực tiếp lên đơn hàng, quản lý đơn hàng.

Hướng dẫn cài đặt công cụ
#

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Công cụ Đặt hàng VANCHUYENNHT.COM sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, ...

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN Taobao, 1688
#

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN Taobao, 1688

Các bước tạo một tài khoảng taobao và 1688 để dễ dàng xem hàng

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO VÍ VANCHUYENNT.COM VÀ ĐẶT CỌC ĐƠN HÀNG
#

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO VÍ VANCHUYENNT.COM VÀ ĐẶT CỌC ĐƠN HÀNG

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của NH1688 Logistics để thanh toán các đơn hàng, ...